Höstraps DK Severnyi

  • Höstrapsdvärg med långsam tillväxt på hösten
  • Bra stråstyrka
  • Låg tillväxtpunkt

Höstraps DK Severnyi (dvH) är en dvärghybrid med långsam tillväxttakt på hösten och mycket god vinterhärdighet. Den kan sås tidigt och håller sin tillväxtpunkt nära marken. Har också drösning och Phomaresistens. DK Severnyi passar för tidig sådd vid nordliga förhållande.

Kategorier: ,