GEV Uthållig OptiVall – Ekologisk intensiv slåttervall

  • Intensiv slåtterblandning
  • Hög avkastning
  • God foderkvalitet

GEV Uthållig är en ekologisk intensiv slåttervallsblandning från OptiVall. En välbalanserad vallblandning med rörsvingeln Karolina i kombination med ängsvingel för en intensiv och högproducerande vall med god återväxtförmåga. Timotejgräset tillsammans med klöver ger grovfodret hög kvalitet. GEV Uthållig är en vallblandning för hög prestation med god precision.

Intensiv odling, skörd 3 ggr/år för att uppnå Hykors goda egenskaper.

Passar för norra Svealand och Norrland.