Harmoni FågelMix

Värpande och vuxna fåglar

Harmoni FågelMix är ett koncentrat avsett att användas tillsammans med spannmål. Äggläggande fåglar ska ha fri tillgång till snäckskal eller foderkalk. Används till olika typer av fjäderfä, se utfodringsråd.
Kravgodkänd

Struktur – pelletskross

Förpackning – säck

Broschyr och näringsanalys