Edel Kalkon Göd

Beskrivning

Kalkoner och viltfågel

EDEL Kalkon Göd utfodras från ca 7 veckors ålder när muskeltillväxten tar fart och fram till slakt. För att utnyttja kalkonernas hela tillväxtpotential används Edel Kalkon Göd som enda foder.
Edel Kalkon Göd kan även användas som tillväxtfoder till viltfågel när kraftigare foder önskas.

Struktur – pellets

Förpackning – bulk, storsäck, säck

Broschyr och näringsanalys