GEV Universal Bete OptiVall – Ekologisk betesvall

  • Uthållig universalblandning
  • Flerårig betesvall
  • Passar för de flesta lägen

GEV Universal Bete är en uthållig, flerårig och universal ekologisk betesblandning från OptiVall som passar för de flesta lägen och är lämplig till mjölk- kött och fårproduktion. GEV Universal Bete ger ett bra bete under hela säsongen och kan med fördel användas till slåtter vid första skörden för att uppnå en bättre tramptålighet och uthållighet i vallen.

Till bete för kor, häst och får.

Passar för södra Svealand & Götaland.