Pro OptiVall – konventionell intensiv slåttervall

  • God torktålighet
  • Hög avkastning
  • Hög råproteinhalt

Pro är en intensiv slåttervallsblandning från OptiVall med mycket god torktålighet. Pro innehar en hög baljväxtandel för att få ett grovfoder med god proteinhalt och dess engelska rajgräs ger blandningen en god start 1:a vallåret innan Hykor och blålusern hunnit etablerat sig. Passar extra bra för Öland, Gotland och Götaland.

Intensiv odling, 2-4 vallår i 3-4-skördesystem. Skörd minst 3 ggr/år för att uppnå Hykors goda egenskaper.

Passar för södra Svealand & Götaland.