Harmoni U4 Får

Harmoni U4 Får

ett färdigfoder för dig som har tidig lamning och vill uppnå en så ekonomisk och gynnsam produktion som möjligt. En bred råvarubas med flera olika proteinkällor bidrar till
ett smakligt och högvärdigt foder som utfodras till tackor, lamm och baggar.

Struktur – pellets
Förpackning – säck

Broschyr och näringsanalys