Omya Calciprill

Omya Calciprill är en 2-6 mm granulerad produkt som enkelt kan spridas med gödningsspridare.

Omya Calciprill kan användas på etablerade betesmarker eller grödor när som helst och är idealisk för snabb pH-justering. Kalkpartiklarna i granulen är betydligt mindre än andra kalkprodukter vilket medför snabbare upplösning och omedelbar pH-höjning, vilket ökar tillgängligheten för grödan. Detta gör Omya Calciprill extra lämpligt t.ex. vid odling av grönsaker då man vill ha snabb och full omedelbar effekt.

Förpackningar: Storsäck 600kg

Kategorier: , ,