Yara Superfosfat P20

Fosforgödselmedel för att höja fosfortalet i marken. Till gödsling av baljväxter på jordar med högt kaliuminnehåll.

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.
Basverkan: Neutral
Volymvikt: 1,0
Emballage: Säck 750 kg

Säkerhetsdatablad