YaraBela Axan

Axan (NS 27-4) är ett kvävegödselmedel med måttligt svavelhalt. Svavelinnehållet är anpassat för behovet i stråsäd och vall.
Kvävet består av lika delar ammonium- och nitratkväve. Produkten innehåller också en mindre mängd magnesium.

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.
Basverkan: Svagt sur
Volymvikt: 1,0
Emballage: säck 750 kg

Säkerhetsdatablad