YaraMila NPK 20-5-10

YaraMila 20-5-10 passar till spannmål och vall på jordar med lågt fosforinnehåll och relativt lågt kaliuminnehåll.
Svavelinnehållet är balanserat och passar för spannmål och vall.
Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.
Basverkan: Svagt sur
Volymvikt: 1,1
Emballage: säck 750 kg

Säkerhetsdatablad