YaraMila Höst 8-10.5-20

Nivån av och relationen mellan fosfor och kalium göra att produkten passar främst på lättare jordar och jordar med upp till mellanhögt innehåll av P och K.
Produkten är utvecklad med största mängden kväve i form av ammonium. Ammonium och manganinnehållet samverkar för att gynna manganupptaget på jordar som är problematiska på grund av lucker jord eller högt pH.

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.
Basverkan: svagt sur
Volymvikt: 1,1
Emballage: säck 750 kg

Säkerhetsdatablad