YaraMila 24-4-5

YaraMila 24-4-5 är ett balanserat gödselmedel för jordar i fosfor- och kaliumklass III. Tillför lika mycket kalium och fosfor som förs bort med spannmålsskörden.

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.
Basverkan: svagt sur
Volymvikt: 1,1
Emballage: säck 750 kg

Säkerhetsdatablad