Yara PK 11-21

För användning framförallt till kvävefixerande grödor som baljväxter.

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.
Basverkan: Neutral
Volymvikt: 1,1
Emballage: säck 750 kg

Säkerhetsdatablad