YaraMila ProMagna 11-5-18

ProMagna 11-5-18 används till grundgödsling av potatis och grönsaker med större kvävebehov. Produkten innehåller mikro och är klorfri. Kan med fördel även användas till frukt och bär.

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.
Basverkan: Svagt sur
Volymvikt: 1,1
Emballage: säck 25 kg

Säkerhetsdatablad