YaraMila Raps 17-5-10

YaraMila Raps är utvecklad för att tillgodose oljeväxternas speciella näringsbehov och har genom åren visat ge mycket bra resultat i höstraps. Det är ett starkt NPK-gödselmedel som innehåller extra svavel, bor och magnesium. Lättillgängligt fosfor och bor hjälper plantorna till en bra etablering. Tillgång på magnesium ger en säker tillväxt både ovan och under markytan. Därför är det viktigt att en välkomponerad näringsblandning finns i närheten av rötterna när plantan etablerar sig. YaraMila Raps kan användas till höstoljeväxter både på hösten och på våren samt till våroljeväxter och andra kålväxter.

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.
Basverkan: svagt sur
Volymvikt: 1,1
Emballage: säck 750 kg

Säkerhetsdatablad