YaraMila 22-6-6

YaraMila 22-6-6 passar till spannmål och vall på jordar med lågt fosforinnehåll och relativt bra kaliuminnehåll. Svavelinnehållet är balanserat och passar för spannmål och vall.

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.
Basverkan: svagt sur
Volymvikt: 1,1
Emballage: säck 750 kg

Säkerhetsdatablad