Etikett: gödsel

gödsel

Visar 1–20 av 25 resultat

 • Järntillskott i pulverform för gräsmattor och andra trädgårdsodlingar Stärker gräset och gör det motståndskraftigt mot sjukdomar Förbättrar gräsets övervintringsegenskaper Ger snabbt gräset en mörkgrön färg Uppmuntrar gräsarter med finare grässtrån Förebygger och korrigerar järnbrist (järnkloros m.m.) hos alla växtarter säkerhetsdatablad produktblad

  Läs mer
 • Volymvikt: 0,95 Emballage: säck 750 kg Säkerhetsdatablad  

  Läs mer
 • Emballage: säck 750 kg  

  Läs mer
 • En prisvärd plantjord som täcker de vanligaste trädgårdsbehoven. Lämplig för plantering i rabatter, urnor. Sammansättning: 80% Vitmossetorv H1-H3,  20% Vitmossetorv H5-H7 Tillsatser/kubik: 6kg Finkalk, 1,2kg NPK 11-5-18

  Läs mer
 • Nordkalk Trädgårdskalk ger förutsättningar för jorden att vara i balans med mål värde runt pH 6,5. Förebygger årlig försurning från nederbörd och gödsling. Kalka årligen för full effekt i odlingen. Nordkalk Trädgårdskalk 0-2 mm 15 kg Ursprung Uddagården Falköping Främjar biologisk aktivitet Höjer pH, främjar tillväxt och näringsupptag Förebygger årlig försurning Ger luftigare struktur och …

  Trädgårdskalk 15kgRead More

  Läs mer
 • För användning framförallt till kvävefixerande grödor som baljväxter. Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti. Basverkan: Neutral Volymvikt: 1,1 Emballage: säck 750 kg Säkerhetsdatablad  

  Läs mer
 • Fosforgödselmedel för att höja fosfortalet i marken. Till gödsling av baljväxter på jordar med högt kaliuminnehåll. Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti. Basverkan: Neutral Volymvikt: 1,0 Emballage: Säck 750 kg Säkerhetsdatablad  

  Läs mer
 • UREA Kvävegödsel med 46 % kväve i form ureakväve.. Urea är för svenska förhållanden normalt inte en optimal kväveprodukt. Urea består av amidkväve (CO(NH2)2) som, via en försurande process i jorden, måste omvandlas till ammoniumkväve och nitratkväve för att bli tillgängligt för växterna. Under denna process kan kväve gå förlorat, speciellt i kalla nordiska jordar. …

  Yara UreaRead More

  Läs mer
 • Axan (NS 27-4) är ett kvävegödselmedel med måttligt svavelhalt. Svavelinnehållet är anpassat för behovet i stråsäd och vall. Kvävet består av lika delar ammonium- och nitratkväve. Produkten innehåller också en mindre mängd magnesium. Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti. Basverkan: Svagt sur Volymvikt: 1,0 Emballage: säck 750 kg Säkerhetsdatablad  

  Läs mer
 • Sulfan har en N:S-kvot på 4:1. Det gör att den passar utmärkt som kvävegödselmedel till svavelkrävande grödor som oljeväxter. Sulfan passar också mycket bra i kombination med stallgödsel eftersom stallgödsel endast innehåller en mycket liten mängd växttillgängligt svavel. YaraBela Sulfan innehåller blå granuler. Innehållet i den blå granulen är detsamma som i övriga granuler och …

  YaraBela SulfanRead More

  Läs mer
 • Kalksalpeter har en unik pH-höjande effekt. Skillnaden i kalkeffekt mellan Kalksalpeter och produkter som innehåller ammoniumnitrat (Axan, N27, NPK m fl) motsvarar ca 170 kg CaO vid en giva på 100 kg N/ha. Den snabba och säkra kväveeffekten är särskilt betydelsefull i spannmål och vall då det är kallt eller torrt. På tunga lerjordar som …

  YaraLiva KalksalpeterRead More

  Läs mer
 • YaraMila 22-6-6 passar till spannmål och vall på jordar med lågt fosforinnehåll och relativt bra kaliuminnehåll. Svavelinnehållet är balanserat och passar för spannmål och vall. Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti. Basverkan: svagt sur Volymvikt: 1,1 Emballage: säck 750 kg Säkerhetsdatablad  

  Läs mer
 • YaraMila 24-4-5 är ett balanserat gödselmedel för jordar i fosfor- och kaliumklass III. Tillför lika mycket kalium och fosfor som förs bort med spannmålsskörden. Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti. Basverkan: svagt sur Volymvikt: 1,1 Emballage: säck 750 kg Säkerhetsdatablad  

  Läs mer
 • Produkten är utvecklad med en relation mellan kväve, fosfor och kalium för att ge grödan en god start vid sådd av höststråsäd. Den passar särskilt bra på lättleror-mellanleror med K-AL-tal på ca 10-16 och giva upp till ca 160 kg/ha. Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti. Basverkan: svagt sur Volymvikt: 1,1 Emballage: säck 750 kg Säkerhetsdatablad …

  YaraMila Höst 10-14-12Read More

  Läs mer
 • Nivån av och relationen mellan fosfor och kalium göra att produkten passar främst på lättare jordar och jordar med upp till mellanhögt innehåll av P och K. Produkten är utvecklad med största mängden kväve i form av ammonium. Ammonium och manganinnehållet samverkar för att gynna manganupptaget på jordar som är problematiska på grund av lucker …

  YaraMila Höst 8-10.5-20Read More

  Läs mer
 • YaraMila 20-5-10 passar till spannmål och vall på jordar med lågt fosforinnehåll och relativt lågt kaliuminnehåll. Svavelinnehållet är balanserat och passar för spannmål och vall. Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti. Basverkan: Svagt sur Volymvikt: 1,1 Emballage: säck 750 kg Säkerhetsdatablad  

  Läs mer
 • YaraMila 21-3-10 passar till spannmål och vall på jordar med lågt kaliuminnehåll och medelgott fosforinnehåll. Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti. Basverkan: Svagt sur Volymvikt: 1,1 Emballage: säck 750 kg Säkerhetsdatablad  

  Läs mer
 • En NPK-produkt med balanserad svavelhalt som kan användas även för icke yrkesmässigt bruk. Passar till gräsmattor och andra grönytor Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti. Basverkan: Svagt sur Volymvikt: 1,1 Emballage: säck 25 kg Säkerhetsdatablad  

  Läs mer