Trädgårdskalk 15kg

Nordkalk Trädgårdskalk ger förutsättningar för jorden att vara i balans med mål värde runt pH 6,5. Förebygger årlig försurning från nederbörd och gödsling. Kalka årligen för full effekt i odlingen.

Nordkalk Trädgårdskalk 0-2 mm

  • 15 kg
  • Ursprung Uddagården Falköping
  • Främjar biologisk aktivitet
  • Höjer pH, främjar tillväxt och näringsupptag
  • Förebygger årlig försurning
  • Ger luftigare struktur och främjar vattengenomsläppligheten
  • Ger växterna motståndskraft mot vissa sjukdommar