Svensk Plantjord 50l

En prisvärd plantjord som täcker de vanligaste trädgårdsbehoven. Lämplig för plantering i rabatter, urnor.

Sammansättning: 80% Vitmossetorv H1-H3,  20% Vitmossetorv H5-H7
Tillsatser/kubik: 6kg Finkalk, 1,2kg NPK 11-5-18