YaraMila NPK 21-4-7

En NPK-produkt med balanserad svavelhalt som kan användas även för icke yrkesmässigt bruk. Passar till gräsmattor och andra grönytor

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.
Basverkan: Svagt sur
Volymvikt: 1,1
Emballage: säck 25 kg

Säkerhetsdatablad