Crystalyx Organyx Garlic

Crystalyx Organyx Garlic är ett slickfoder till nöt och får som ökar grovfoderkonsumtionen med mellan 10-15 %. Är positivt för eget producerat foder/grovfoder. Crystalyx används företrädesvis på bete men se till att det alltid finns bete/grovfoder tillgängligt så de inte står hungriga.

Det speciella med Organyx Garlic är att vitlöken fungerar repellerande på stickande insekter som trivs med djuren. Insekterna är då mindre intresserade av att sätta sig på djuren.

Utfodra inte djur som lakterar eller som ska sändas till slakt inom en månad, för risk med smakfel på kött och mjölk.

Beräkna en balja per 20 djur och ha helst 2 baljor/bete så att konkurrensen minskar mellan djuren.

Crystalyx sänker metanproduktionen hos nöt med i genomsnitt 18,7% där djuren gått på bete. Försöket är gjort i England av Aberystwyth University.

22,5 kg