Crystalyx Organyx plus

Organyx fungerar som en grovfoderbooster så djuren äter mer grovfoder och som också innehåller mineraler.
Tillgången på socker i små mängder ofta, ökar mikrobmassan i vommen vilket gör att djuren kan öka konsumtionen och smälta fodret bättre.
Produkten innehåller kokad melass och är idealisk i alla foderstater för nötkreatur och får, året om. Organyx används också vid speciella tillfällen då man önskar säkerställa högt grovfoderintag, ha ökat betestryck, vid flusching av tackor, till växande ungdjur på bete eller då man helt enkelt bara önskar högre produktion på eget producerat eller inköpt foder.

Crystalyx sänker metanproduktionen hos nöt med i genomsnitt 18,7% där djuren gått på bete. Försöket är gjort i England av Aberystwyth University.

22,5 kg och 80 kg