Edel Magnesium

Beskrivning

EDEL Magnesium – en bra mineral när kalium/magnesium kvoten behöver justeras, tex i foderstater där grovfoder innehåller mycket kalium. En låg K/Mg kvot främjar absorptionen av magnesium.

Struktur – granulat
Förpackning – säck

Broschyr och näringsanalys