Crystalyx High Mag

Crystalyx Hig-Mag är ett näringstillskott som fungerar som en ”grovfoderbooster” så djuren äter mer grovfoder.
Tillgången på socker i små mängder ofta, ökar mikrobmassan i vommen vilket gör att djuren kan öka konsumtionen och smälta fodret bättre.
Produkten innehåller kokad melass och ges till sinkor året om samt till mjölkkor och digivande kor vid extra behov av magnesium. High-Mag har en lättillgänglig magnesiumkälla som minskar risken för beteskramp och kalvningsförlamning.

Crystalyx sänker metanproduktionen hos nöt med i genomsnitt 18,7% där djuren gått på bete. Försöket är gjort i England av Aberystwyth University

22,5 kg och 80 kg