Edel Vega 180

Vårt Vegasortiment är till för den lantbrukaren som vill komma bort från behovet av import från tredjeland och utfodra sina djur med foder tillverkade på Sverige och Europa. I våra Vegafoder förekommer inga sojaprodukter eller produkter med ursprung från oljepalm. Genom att använda närodlade råvaror minskar vi behovet av långa transporter och bidrar även till ett ökat miljötänkande.

EDEL Vega 180 är ett färdigfoder som utgör en bra grund i foderstaten, passar till grovfoder med normal- eller hög smältbarhet. Komplettera med ett toppfoder till högmjölkarna.

 

Analysgaranti