Fasthydral

Fasthydral® ges till kalvar och smågrisar förebyggande eller vid symptom på diarré, för att underlätta upptag av vatten och förhindra att djuren blir uttorkade.

Fasthydral 42 st tabletter som är förpackade 2 och 2.