Edel Gumse

EDEL Gumse ett smakligt mineralfoder till får, innehållande selenjäst vilket ökar selenkoncentrationen hos fåret. Sammansättningen är avsedd för en foderstat med spannmål och normalt grovfoder. Vi rekommenderar en liten giva EDEL Gumse även till djur som utfodras med färdigfoder. Du kan välja mellan en mineral med eller utan tillsatt koppar, alla får har behov av koppar men ett fåtal raser tex texel och ostfriesiska mjölkfår är kopparkänsliga och behöver mindre mängd. EDEL Gumse bör utfodras efter framräknad foderstat, en generell utfodringsrekommendation är ca 10-25g per djur och dag.

Struktur – granulat
Förpackning – säck

Broschyr och näringsanalys