Edel Får

Beskrivning

EDEL Får

ett färdigfoder utvecklat för att passa tackans mycket varierande näringsbehov under fåråret, från sintid till digivning. Tillsammans med grovfoder passar det väl till både tackor, lamm
och baggar. Vid små färdigfodergivor bör fodret kompletteras med ett mineralfoder.

Struktur – pellets
Förpackning – bulk, storsäck, säck

Broschyr och näringsanalys