Edel Ulle

Beskrivning

EDEL Ulle ett färdigfoder för intensiv lammproduktion, speciellt framtaget för att ge en hög lammtillväxt och bästa slaktkropp. EDEL Ulle är smakligt och består av kvalitetsråvaror. Grovfoder av
optimal kvalitet är mycket viktigt för bästa tillväxt på lammen. Utfodra i fri tillgång upp till 10-12 veckor därefter begränsas givan.

Struktur – pellets
Förpackning – bulk, storsäck, säck

Broschyr och näringsanalys