Edel Komet 340

Med EDEL Topp eller EDEL Komet kompletterar du din spannmål eller ett färdigfoder för att ytterligare höja nivån på foderstaten där det gör störst nytta. Grovfodergivans storlek och kvalitet påverkar utformningen av din foderstat och därmed ditt val av toppfoder.
Varje foderstat är unik, komplettera med mineralfoder när det behövs.

EDEL Komet 340 ger dina kor optimal proteinförsörjning vid utfodring av majs- och helsädesensilage eller sent skördat grovfoder med låga proteinvärden och höga fiberhalter. Komplettera med spannmål och eventuellt ett mineralfoder.

 

Analysgaranti