Edel Smågris ABC

Edel Smågris ABC

Är ett högkvalitativt foder för smågrisbesättningar tiden före och efter avvänjningen.  För att smågrisarna ska klara avvänjningen på bästa sätt och undvika mag- och tarmstörningar ställs höga krav på fodrets smältbarhet och sammansättning. Edel Smågris ABC innehåller enbart råvaror som smågrisen kan utnyttja på bästa sätt, bland annat kokt spannmål och pH-sänkande syror vilket ger en säker avvänjning och bidrar till en fortsatt hög tillväxt även efter avvänjning. Edel Smågris ABC innehåller även SB Levucell© som är en levande jästkultur med en direkt och indirekt välgörande effekt på mag- och tarmsystemet.

Struktur – pelletskross
Förpackning – säck

Broschyr och näringsanalys