Edel Ungnöt 156

Våra ungnötsfoder har höga krav på råvarusammansättningen och är näringsmässigt anpassade efter ungdjurens speciella behov. Vi använder i största möjliga mån råvaror från lokala entreprenörer, vilket ger oss ett välutvecklat fodersortiment med lokal anknytning. I vårt breda sortiment till ungnöt kan du hitta foder anpassade för såväl intensiv köttdjursuppfödning som extensiv dikoproduktion.

EDEL Ungnöt 156 är ett färdigfoder med högre andel fiber och en något lägre stärkelsenivå än våra andra färdigfoder till ungnöt. Använd Edel Ungnöt 156 vid utfodring av rekryteringsdjur eller vid stödutfodring av dikor. Edel Ungnöt 156 kan även användas som enda kraftfoder då man önskar använda ett foder under hela uppfödningstiden tillsammans med ett något spädare ensilage, vid normal tillväxt.

 

 

Analysgaranti