Edel Ungnöt 176

Våra ungnötsfoder har höga krav på råvarusammansättningen och är näringsmässigt anpassade efter ungdjurens speciella behov. Vi använder i största möjliga mån råvaror från lokala entreprenörer, vilket ger oss ett välutvecklat fodersortiment med lokal anknytning. I vårt breda sortiment till ungnöt kan du hitta foder anpassade för såväl intensiv köttdjursuppfödning som extensiv dikoproduktion.

EDEL Ungnöt 176 är ett färdigfoder framtaget för utfodring av den intensivt uppfödda tjuren tillsammans med fiberrikare grovfoder eller där proteinnivån i grovfodret är låg till normal. Edel Ungnöt 176 har en högre andel lättlösligt protein i förhållande till totala mängden protein och passar därför inte till den unga kalven.

 

 

Analysgaranti