Edel Ungnöt 198

Våra ungnötsfoder har höga krav på råvarusammansättningen och är näringsmässigt anpassade efter ungdjurens speciella behov. Vi använder i största möjliga mån råvaror från lokala entreprenörer, vilket ger oss ett välutvecklat fodersortiment med lokal anknytning. I vårt breda sortiment till ungnöt kan du hitta foder anpassade för såväl intensiv köttdjursuppfödning som extensiv dikoproduktion.

EDEL Ungnöt 198 är ett protein- och energirikt färdigfoder som är anpassat för intensiv köttdjursuppfödning och uppfödning av mellankalv. Utfodra med fördel kalven med ett av våra kalvfoder t.ex. EDEL Kalv Müsli för att sedan fasa över till EDEL Ungnöt 198. EDEL Ungnöt 198 utfodras hela perioden fram till slakt.

 

 

Analysgaranti