Optivall Stadig

Beskrivning

Stadig OptiVall – konventionell mindre instensiv vall med klöver

  • Traditionell
  • Härdig
  • Flerårig

Stadig är en mindre intensiv slåttervallsblandning från OptiVall för norra Svealand och Norrland. Stadig är en traditionell, flerårig och härdig vallblandning med mycket hög uthållighet. Helt klart ett “Stadigt” alternativ för hela norra Sverige.

Klöver mindre intensiv odling, anpassad för 1-2-skördesystem.