Optivall Hållfast

Beskrivning

Hållfast OptiVall – konventionell mindre instensiv vall med klöver

  • Uthållig
  • Härdig
  • God återväxt Hållfast är slåttervallsblandningen från OptiVall för mindre intensiv odling. Hållfast är en uthållig och härdig vallblandning med hög andel ängssvingel som ger vallen en god återväxtförmåga. Innehållet av vitklöver hjälper till att jämna ut vallblandningens klöverandel under vallens liggtid

Klöver mindre intensiv odling, 3 vallår i ett 2-3 skördesystem.

Passar för Norrland och norra Svealand.