Etikett: gödsel

gödsel

Visar 21–25 av 25 resultat

 • YaraMila 22-6-6 passar till spannmål och vall på jordar med lågt fosforinnehåll och relativt bra kaliuminnehåll. Svavelinnehållet är balanserat och passar för spannmål och vall. Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti. Basverkan: Svagt sur Volymvikt: 1,1 Emballage: säck 750 kg Säkerhetsdatablad  

  Läs mer
 • YaraMila 26-3-5 är en kvävestark produkt för jordar med högt kalium- och fosforinnehåll. Produkten kan också vara lämplig på andra jordar då man enbart vill uppnå en skördehöjande fosforeffekt. Men eftersom skörden bortför mer kalium och fosfor än vad produkten tillför, bör man på jordar i lägre klasser än P- och K-klass IV-V kompensera för …

  YaraMila NPK 26-3-5Read More

  Läs mer
 • ProMagna 11-5-18 används till grundgödsling av potatis och grönsaker med större kvävebehov. Produkten innehåller mikro och är klorfri. Kan med fördel även användas till frukt och bär. Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti. Basverkan: Svagt sur Volymvikt: 1,1 Emballage: säck 25 kg Säkerhetsdatablad  

  Läs mer
 • ProMagna 8-5-19 används till grundgödsling av potatis och grönsaker med måttligt kvävebehov. Produkten innehåller mikro och är klorfri. Kan med fördel även användas till frukt och bär. Det balanserade näringsinnehållet gör att etablering och tillväxt blir bästa möjliga. Det ger god lönsamhet tack vare ökad odlingssäkerhet och jämnare kvalitet. I de flesta fall är det …

  YaraMila Promagna 8-5-19Read More

  Läs mer
 • YaraMila Raps är utvecklad för att tillgodose oljeväxternas speciella näringsbehov och har genom åren visat ge mycket bra resultat i höstraps. Det är ett starkt NPK-gödselmedel som innehåller extra svavel, bor och magnesium. Lättillgängligt fosfor och bor hjälper plantorna till en bra etablering. Tillgång på magnesium ger en säker tillväxt både ovan och under markytan. …

  YaraMila Raps 17-5-10Read More

  Läs mer