Optifår OptiVall – konventionell mindre instensiv vall med klöver

  • Intensiv
  • Näringsrik
  • Låga östrogena halter

Optifår är en slåttervallsblandning från OptiVall för mindre intensiv odling. Optifår är anpassad till får och innehåller en kombination av gräs och vitklöver som ger ett näringsrikt foder med låga halter av östrogena ämnen. Kan efterbetas.

För mindre intensiv odling, med klöver, 2-3 vallår.

Passar för södra Svealand & Götaland.