Vårraps

Lumen

  • Vårraps med hög oljeskörd
  • Tidig mognad
  • Snabb vårutveckling

Cultus CL

  • Vårraps med Clearfield®, tolerant mot ALS-hämmaren Imazamox
  • God oljehalt & stjälkstyrka
  • Något senare mognad 

Se Scandinavian Seeds hemsida för komplett sortimentet och info