Vårvete

Sibelius

 • Vårvete med bra bakningskvalitet
 • Utmärkta kärnegenskaper
 • Frisk sort

Quarna

 • Vårvete som passar till kvarnvete
 • Utmärkt kärnkvalitet
 • Extremt hög proteinhalt
 • finns som eko

WPB Oryx

 • Vårvete med hög avkastningsförmåga
 • Goda stråegenskaper
 • Hög tusenkornvikt
 • finns som eko

Se Scandinavian Seeds hemsida för komplett sortiment och info