Vårvete

Sibelius

  • Vårvete med bra bakningskvalitet
  • Utmärkta kärnegenskaper
  • Frisk sort
  • Finns som eko

Quarna

  • Vårvete som passar till kvarnvete
  • Utmärkt kärnkvalitet
  • Extremt hög proteinhalt
  • Finns som eko

Se Scandinavian Seeds hemsida för komplett sortiment och info