Havre

Delfin

 • Havresort med hög avkastning
 • Gulhavre
 • Goda stråegenskaper
 • Finns som eko

Symphony

 • Havresort till foder & industri
 • Hög kärnkvalitet
 • Goda stråegenskaper
 • Finns som eko

Niklas

 • Tidig havre med hög avkastning
 • Utmärkt kärnkvalitet
 • Hög tusenkornvikt
 • Finns som eko

Se Scandinavian Seeds hemsida för komplett sortiment och info