Edel Vega 210

Vårt Vegasortiment är till för den lantbrukaren som vill komma bort från behovet av import från tredjeland och utfodra sina djur med foder tillverkade på Sverige och Europa. I våra Vegafoder förekommer inga sojaprodukter eller produkter med ursprung från oljepalm. Genom att använda närodlade råvaror minskar vi behovet av långa transporter och bidrar även till ett ökat miljötänkande.

EDEL Vega 210 färdigfoder med en något högre nivå av protein och fiber. Nedbrytningshastigheten på fibern är förhållandevis hög vilket gör att fodret även kan passa till fiberrika grovfoder med lägre proteinnivå.

 

Analysgaranti